Български BG English EN
Български BG English EN

Натурален обезмаслител Descaler Plus Zero, 1000мл

Код: 0550500

Наличност: В наличност

Описание:

  • 1000мл

Препоръчва се за отстраняване на остатъци от варовик от полирани повърхности, кранове, каменни изделия, керамика и за обезмасляване на миялни машини. Съдържа суровини от природен произход (например повърхностноактивни вещества, киселини), идващи от преработката на глюкоза, царевица и картофи.

Характеристика:

  • pH <1,0
  • Без Фосфати
  • Без Никел
  • Със суровини от растителен произход, напълно биоразградими (В съответствие с Регламент 648/2004/ЕС)

Аромат: Няма

Безцветен

Употреба:

Разреждане: 3% (300мл в 10л вода)  Препоръчаното разреждане позволява да се спестят пари и да се сведе до минимум въздействието върху околната среда

Подобни продукти